WZC Zilverlinde | Crisis- en overbruggingszorg [NIEUW]
WZC Zilverlinde is een uniek woonzorgcentrum met een warme aandacht voor elke oudere mens en zijn ontwikkeling. Het WZC is gelegen midden in het Kempisch groen van Olen.
WZC Zilverlinde Woonzorgcentrum zilverlinde sterrewijzer olen ouderen groen zorgkamer zorg service flat peggy rix wonen zorgen
8314

Crisis- en overbruggingszorg [NIEUW]

Er kan zich altijd een onverwachte situatie voordoen waarbij het niet mogelijk is om in uw eigen huis, bejaardenwoning of assistentiewoning te blijven. Voor een dringende oplossing is er crisisverblijf. Als deze situatie aanhoudt en er is een overplaatsing naar een omgeving met meer zorg nodig kan er overbruggingszorg geboden worden. Deze nieuwe vormen van zorg zijn nog niet zo bekend maar we willen dit aanbieden zodat de woonzorgzone een zo breed mogelijk aanbod heeft; op maat van elke zorgvrager.

Voor meer informatie kan u hierbij een plan van de kamer vinden, de interne afsprakennota en een model van opnameovereenkomst.

Indien u geïnteresseerd ben of een rondleiding wenst kan u een afspraak maken met Eva Guelinckx, sociale dienst, telefonisch op 014 / 26 26 20 of via mail eva.guelinckx@wzczilverlinde.be .