WZC Zilverlinde | Projecten
WZC Zilverlinde is een uniek woonzorgcentrum met een warme aandacht voor elke oudere mens en zijn ontwikkeling. Het WZC is gelegen midden in het Kempisch groen van Olen.
WZC Zilverlinde Woonzorgcentrum zilverlinde sterrewijzer olen ouderen groen zorgkamer zorg service flat peggy rix wonen zorgen
10094

Projecten

Op deze pagina kan u onze projecten volgen. Zowel lopende als afgeronde projecten zullen hier beschreven worden.


Met zeventig aan tafel… – 2021-2022

Een heel concreet project dat in de loop van 2021 werd aangepakt kreeg als werktitel “Met zeventig aan tafel …” mee, een speelse verwijzing naar het liedje “met zevenen aan tafel (de grote tafel bij ons thuis)” van Johan Verminnen. Als ons woonzorgcentrum de nieuwe thuis is voor alle bewoners, moet de keuken ook aanvoelen als “de keuken van de bewoners” … In dit project zullen we in een aantal opeenvolgende stappen de keuken herorganiseren om nog meer te voldoen aan wensen en verwachtingen van de bewoners. We deden daarvoor in het begin van het jaar een eerste bevraging bij de bewoners, en gingen met een aantal opmerkingen van de bewoners aan de slag. Daarnaast gingen we kijken hoe heel “de keuken” georganiseerd is: inkopen, voorraadbeheer, bereiding, bediening, afwas, afvalverwerking… Met de opgedane kennis gaan we aan de slag. In een eerste fase werd het bestellen en het beheer van de voorraden (diepvrieskamer, koele berging en droge voorraad) bestudeerd en waar mogelijk via de LEAN principes onder handen genomen. Daarvoor werd ook een digitaal systeem aangekocht, dat ons helpt om op elk moment te weten wat precies onze voorraad is, waarvoor die dient en waar die juist is opgeslagen. Zo kunnen we zo voorraadloos mogelijk koken, met versere producten en met minder verlies. In de nabije toekomst gaan we werk maken van regelmatig feedbackmoment tussen de bewoners en de keuken. Eén van de mogelijkheden hiervoor is een werkgroep, samengesteld uit bewoners en de kok, die samen het menu opmaakt, telkens voor een paar weken. Ook gaan we bekijken hoe we “vers en duurzaam” nog meer kunnen laten spelen in de keuken…


Innovatief op mensenmaat! – 2021-2023

De komende jaren wil ons woonzorgcentrum nog verder werk maken van warme en persoonlijke zorg- en dienstverlening. We introduceren daarvoor twee vernieuwende methodieken en systemen.


We willen in eerste instantie inzetten op bewonersgedreven kwaliteit: luisteren naar wat voor bewoners en hun naasten écht telt, en samen met hen aan de slag gaan om dat zo veel mogelijk waar te maken.


Om dat te doen kiezen we voor het PREZO Woonzorg kwaliteitssysteem. Dat is een relatief nieuw kwaliteitssysteem, vergelijkbaar met bv. ISO 9001, maar specifiek gemaakt voor de woonzorgcentra. Het systeem vertrekt van “wat voor bewoners echt telt”: gezien en gekend worden, betrokken worden, en waar mogelijk zelf regie en inspraak hebben. Het kwaliteitssysteem zal ons helpen om werk te maken van effectief geleverde kwaliteit, elke dag opnieuw.


In het voorbije jaar en de komende periode zijn we vooral bezig met het opstellen van een “zelfevaluatie” of realistische beschrijving van waar we staan op kwaliteitsgebied: wat doen we nu al goed, waar zou nog wat beter kunnen, en welke veranderingen zijn echt nodig? Nadien zullen we echt aan de slag gaan, met medewerkers en bewoners samen, om van ons huis voor iedereen een echte thuis te maken…


WZC Zilverlinde is PREZO Woonzorgpionier voor de Kempen. Samen met vzw SYN-TOPIA, onze kennispartner, willen we voortrekker zijn in de regio voor hartelijke, bewonersgedreven zorg!


Daarnaast werken we in WZC Zilverlinde aan de invoering van “BelRAI LTCF” . Dat is een internationaal evaluatie-instrument dat ons zal helpen om voor elke bewoner een passend zorgplan op te stellen. De Vlaamse overheid besliste om het gebruik van BelRAI LTCF verplicht te maken in de Vlaamse woonzorgcentra vanaf zomer 2023. Vanaf dan zal elke bewoner van een Vlaams woonzorgcentrum een eigen “woonzorgleefplan” hebben, dat deels gebaseerd is op die BelRAI LTCF, en dat met de bewoner en/of zijn naaste is afgestemd.


In het Vlaamse pilootproject ter voorbereiding van die algemene invoering van “de LTCF” werkt onze beleidsmedewerker via detachering vanuit Zilverlinde als projectcoach voor een twintigtal woonzorgcentra. Daardoor kon Zilverlinde het voorbije jaar instappen als prepiloot. En konden twee van onze medewerkers al snel opgeleid worden in het gebruik van het instrument. Na een eerste, gunstige evaluatie gaan we het gebruik van het BelRAI instrument nu operationeel invoeren en een plek geven in onze processen.


Wat bewoners en naasten daarvan zullen merken? Dat ze telkens wanneer dat nodig is, zullen worden aangesproken en bevraagd over hoe het met hen gaat (de LTCF beoordeling op zich), en dat ze aansluitend in een “nieuwe stijl” IBO (individueel bewonersoverleg) met het team zullen overleggen over hoe hun “woonzorgleefplan” er in de komende periode zal gaan uitzien. Het woonzorgleefplan zal dan concreet beschrijven wat bewoners van belang vinden in wonen en leven in Zilverlinde, en in het ontvangen van zorg. En zal voor alle medewerkers, van zorgteam, verrijking, ergo, kine… richtinggevend zijn voor hoe ze met elke concrete bewoner zullen omgaan. We zien de invoering van BelRAI LTCF een kans om verder te groeien in zorg, en om met bewoners en hun naasten samen te gaan nadenken over de zorg.


Belevingstuin voorjaar 2021

Ondertussen is onze belevingstuin al hard verandert! Er kwamen heel wat planten, banken, leuke details… bij. En ook nu, in het voorjaar, wordt er hard gewerkt om dode bomen en planten te vervanger door nieuwe exemplaren.


Belevingstuin zomer 2019

De tuin van onze geborgen afdeling wordt stilaan omgevormd tot een prachtige belevingstuin. Het terras is vergroot en er is een wandelpad aangelegd doorheen de hele tuin. De volgende stappen naar de inrichting van de tuin worden genomen…


Noblito proefproject – 2018-2019

Noblito is een vzw en tegelijk een digitaal platform waarmee we een beter welzijn voor alle ouderen willen bereiken. We zorgen hierbij voor een verstevigen van het sociale netwerk rond de oudere. Noblito wil mensen rond ouderen prikkelen om af en toe eens contact op te nemen met iemand die ze misschien wel vergeten waren.

Met Noblito willen we:

  1. Betekenisvolle contacten rond ouderen onderhouden;
  2. Kwetsbare senioren meer betrekken bij activiteiten in hun buurt;
  3. Mensen rond ouderen informeren.

Het bijzondere is dat ouderen niet digitaal vaardig moeten zijn.  Een vertrouwenspersoon, bij voorbeeld  een familielid of een buur, kan voor hen een profiel aanmaken op het platform. Een oudere hoeft zo zelf geen computer of smartphone te hebben. Met Noblito zal de kring rond een oudere zelden nog een verjaardag vergeten, want de toepassing prikkelt het sociaal netwerk geregeld om aandacht te geven.

Wil jij misschien enkel op de hoogte gehouden worden van wat er in WZC Zilverlinde allemaal gebeurt? Neem eens een kijkje op de website en maak je eigen Noblito profiel aan:

www.noblito.be/nl

Meer documentatie over hoe Noblito te gebruiken, vind je hier.


De MENS in de zorg – maart 2019

De Vlaamse overheid lanceerde in januari, samen met Cera en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de oproep voor pilootprojecten ‘de MENS in de zorg’ bij het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Hier werd één project uitgekozen dat op financiële steun kon rekenen.

Wij besloten ons project rond de geborgen tuin in te dienen. Het is onze droom om van de geborgen tuin een belevingstuin te maken zodat bewoners hier al hun zintuigen kunnen laten prikkelen en er op een veilige manier contact met een rijke omgeving kan zijn.

Ons project werd door de jury positief geëvalueerd, maar helaas niet als pilootproject geselecteerd.


Charter gezinsvriendelijke organisatie – januari 2019

In januari 2019 ondertekenden wij het charter voor een gezinsvriendelijke organisatie van De Gezinsbond. Voor ons is ook het gezin of de familie van iedere medewerker belangrijk en daarom zullen wij steeds op zoek gaan naar een harmonische samenhang van werk en gezin.


Papaproof – november 2018

Als organisatie zetten wij ons graag in om ook de papa’s onder de werknemers tegemoet te komen. Zo kunnen zij bij ons vaderschapsverlof en ouderschapsverlof nemen. Wensen in het uurrooster kunnen steeds besproken worden.


Prijs passie voor palliatieve zorg – 17 september 2018

In de hoop dat ook onze passie voor palliatieve zorg beloond zou worden, dienden we voor deze prijs het project van het snoesterkastje in.

Dit kastje werd ontwikkeld door ons palliatief supportteam omdat we merken dat afscheid nemen iets persoonlijks is, vaak ook iets moeilijks, iets dat gevoelig ligt… Het snoesterkastje kan hier een ondersteuning in bieden. Het is een kastje waar men in kan ‘snuffelen’ naar informatie, troost, een drankje…. Of iets in kan leggen om, nu of later, te ‘koesteren’. Zodra gewenst, bij het waken, brengen we dit kastje naar de individuele kamer. Wil je hier meer over weten? Dan mag je ons gerust contacteren.

Jammer genoeg werd ons project niet als winnaar verkozen, maar dat maakt ons niet minder trots!


Partner eet mee – september 2018

Vanaf september 2018 zetten we een bordje bij…

Koppels waarvan één van de partners in een woonzorgcentrum verblijft, ervaren een gemis.

We horen dikwijls de uitspraak “als ik thuis ben wil ik zo snel mogelijk naar hier komen en als ik hier ben denk ik aan al de taken die thuis nog moeten gebeuren”.

Voor één van die taken willen we een oplossing bieden want koken hoeft thuis niet meer.

Partners eten bij ons gratis mee, want als mantelzorger verdienen ook zij warm omringd te worden in ons woonzorgcentrum!