top of page

14 september 2021 ~ wij zijn trots op onze vaccinatiegraad!

14 september 2021 ~ wij zijn trots op onze vaccinatiegraad!

Als we onze vaccinatiegraad bekijken over het hele WZC, kunnen wij alleen maar trots zijn. Maar liefst:


98% (=82/84) van onze medewerkers
95% (=76/80) van de bewoners WZC (66/70) en GAW (10/10)
100% (=48/48) van de vrijwilligers
100% (=8/8) van de vaste jobstudenten


zijn gevaccineerd! We hopen hiermee een voorbeeld te zijn voor de hele maatschappij. Samen wérkt en samen komen we hier door!

bottom of page