top of page

Zorg

Terra

In het woonzorgcentrum is er gelijkvloers een geborgen woonkern voor ouderen met dementie,

Terra genoemd, waar een veilige en huiselijke sfeer gecreëerd wordt.

Bloesem

In Bloesem, de woonkern op de eerste verdieping, kan er zorg geboden worden aan ouderen met een lichte tot zware hulpbehoevendheid.

de Kroon

In de erkende assistentiewoningen de Kroon kunnen 6o-plussers terecht die, al dan niet met thuishulp, zo zelfstandig mogelijk willen leven en maximaal van alle ontmoetingskansen, faciliteiten en activiteitenaanbod willen genieten. 

zorg.jpeg
bottom of page