top of page

Palliatief supportteam

Praten over sterven is ook de dag van vandaag voor vele mensen nog moeilijk. Als woonzorgcentrum trachten wij dit thema toch bespreekbaar te maken omdat het zo belangrijk is om te weten wat precies de wensen zijn van iemand hieromtrent.

We mogen wel zeggen dat we een mooi uitgewerkte palliatieve werking hebben dankzij ons palliatief supportteam (PST).

Wanneer iemand het levenseinde nadert, wordt er zowel aan de persoon zelf als aan de naasten specifieke aandacht op maat geschonken. We staan open voor een extra babbel, bieden een maaltijd aan wanneer iemand komt waken… Het palliatief supportteam ontwikkelde ook een snoesterkastje. Dit is een tool om het levenseinde voor alle betrokkenen bespreekbaar te maken. Het wordt, indien gewenst, op de kamer van de bewoner geplaatst zodat familie, medewerkers… het kunnen gebruiken.

Het snoesterkastje heeft verschillende laden van verschillende grootten en kleuren. In iedere lade zit iets in. Door te snuffelen in de laden kan je antwoorden vinden op een vraag die je niet durfde te stellen, dingen vinden die je kan koesteren en er zelf dingen in achterlaten om te (laten) koesteren. Enkele laden bevatten louter informatieve brochures om de familie bij te staan in al hun (praktische) verzuchtingen. Kan ik tijdens het waken iets eten of drinken? Kan ik blijven slapen? Welke administratie staat me allemaal te wachten na overlijden? Om iets te ‘doen’ tijdens het waken zitten er in verschillende laden kleine ‘hulpmiddelen’. Een boek met gedichten om te mijmeren of voor te lezen, kleurpotloden voor de kleinkinderen om een tekening te kunnen achterlaten, aroma’s om in te wrijven, een zoutlamp, … Verder is het kastje een zeer persoonlijke bundeling. In een schriftje kan de bewoner, zijn familie, of eender wie, noteren welke keuzes er gemaakt worden. Welke wens heb ik nog? Welke kleding wil ik dragen als ik vertrokken ben? Hoe wil ik opgebaard worden? Welke muziek mag men spelen tijdens de afscheidsviering? Soms kunnen er tijdens een zorgmoment, in afwezigheid van de familie, dingen uitgesproken worden door de bewoner en neergeschreven door de medewerker. En omgekeerd, de familie noteert wat ze nog willen, maar niet altijd kunnen of luidop durven zeggen. Deze uitwisseling kan zeer ontroerend zijn en zowel bij familie als medewerker de ogen openen en een andere kijk geven. Spreken over de dood, aanwezig zijn en waken is voor sommigen heel moeilijk. Door de visuele voorstelling, de materiële uitwerking in de vorm van het snoesterkastje kan de nieuwsgierigheid geprikkeld worden om, ieder op zijn manier, bewust(er) deel te nemen aan deze levensfase en zal men wel eens een lade opendoen… Het snoesterkastje dient als medium om dit alles te faciliteren.

Na het overlijden wordt de persoon met de nodige zorgen opgebaard. Familie krijgt de kans hierbij te helpen en heeft een grote inspraak in de detailzorg hieromtrent.

Binnen de week na het overlijden verzorgen wij hier een afscheidsviering op maat van de bewoner om stil te staan bij het leven en het overlijden van de bewoner. Hierdoor geven we medebewoners de kans om afscheid te nemen aangezien zij vaak niet meer in de mogelijkheid zijn om naar de begrafenis te gaan. We mogen vaak horen dat deze vieringen heel persoonlijk zijn, wat dan ook onze doelstelling is. Na de viering nodigen we familie uit om samen een tas koffie te drinken en nog even na te mijmeren. Indien gewenst verzorgen wij ook de uitvaartviering en koffietafel in nauwe samenspraak met de nabestaanden.

Met Allerzielen herdenken we alle overleden bewoners van het afgelopen jaar. Familie wordt dan uitgenodigd op de Allerzielenviering om samen stil te staan bij de mooie herinneringen die er nog zijn.

Aarzel niet om ons aan te spreken indien je vragen, tips, suggesties… voor ons hebt. Wij luisteren graag naar u.

bottom of page