top of page

Partners/Links

Antroposofische vereniging

Dienstencentrum Komie Geire

Koning Bouwdewijnstichting (prijs restaurant)

Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn (SEL) Kempen

Zorgnet-Icuro

Ouderenzorg Vlaamse Overheid

Informatieve website over dementie (contactkoor)

Woonzorglijn (advies en vragen over ouderenvoorzieningen)

Zorggroep Antwerpen

Gemeente Olen

Federatie palliatieve zorg Vlaanderen

Nieuwsbrief voor Mantelzorgers

bottom of page